JKP Šumadija Sektor JTP omogućio je popust u visini od 32% fizičkim licima korisnicima personalizovanih eKG kartica, koja su u periodu od 21.03.2020.godine do 31.03.2020.godine imala kupljenu elektronsku kartu (dopunu), prilikom sledeće kupovine elektronske karte (dopune), a koju mogu realizovati do 31.08.2020. godine.

Odluka