Обавештавамо ученике средњих школа да је у току продужење еКГ картица за школску 2020/2021 годину у просторијама Службе корисничког сервиса ЈКП Шумадија Крагујевац, у улици Краља Петра I бр.22.

Већ постојеће картице важиће до 30.09.2020. године. Продужетак, као и израда нових картица за ову категорију корисника врши се на основу спискова достављених од стране школа.

Потребанa је следећa документацијa:

– еКГ картицa

– здравственa књижицa или личнa картa на увид