Zbog preraspodele radova na rehabilitaciji ulica Prvoslava Stojanovića, Dimitrija Tucovića, Voje Radića, Laze Marinkovića i Aleksandra Mike Mudrića u Kragujevcu prema novom Rešenju Gradske uprave za razvoj – Sekretarijata za komunalne poslove promenjen je vremenski period izmene režima saobraćaja po fazama i to:

– prva faza se produžuje i važi do 01.11.2020. godine

– druga faza se pomera od 02.11.2020. godine do 30.11.2020. godine.