Због прерасподеле радова на рехабилитацији улица Првослава Стојановића, Димитрија Туцовића, Воје Радића, Лазе Маринковића и Александра Мике Мудрића у Крагујевцу према новом Решењу Градске управе за развој – Секретаријата за комуналне послове промењен је временски период измене режима саобраћаја по фазама и то:

– прва фаза се продужује и важи до 01.11.2020. године

– друга фаза се помера од 02.11.2020. године до 30.11.2020. године.