У периоду од 21.12.2020. до 15.01.2021. године, возила у приградском превозу ће саобраћати према регистрованом реду вожње за ђачки распуст.

Радним данима укидају се поласци на следећим линијама:

602  Крагујевац – Рогојевац – Каменица

  • Поласци за Рогојевац у 11:40 и 17:50
  • Полазак из Рогојевца у 13:00 и 18:30

603  Крагујевац – Доње Грбице

  • Полазак за Доње Грбице у 13:50
  • Полазак из Доњих Грбица у 14:35

605  Крагујевац – Велика Сугубина – Дулене

  • Полазак за Дулене преко Велике Сугубине у 11:30
  • Полазак из Дулена преко Велике Сугубине у 07:05

606  Крагујевац – Страгари

  • Полазак из Страгара у 12:45

608  Крагујевац – Лужнице  – Мала Врбица

  • Полазак за Малу Врбицу у 05:50 и 11:30
  • Полазак из Мале Врбице у 06:35

Возила у градском превозу ће саобраћати по регистрованом реду вожње без промена у време ђачког распуста.