Због усклађивања реда вожње са распоредом одржавања наставе у школама и потребама ученика на територији града Крагујевца, обавештавамо кориснике услуга јавног транспорта путника да ће од 01. новембра 2020. године доћи до измене у реду вожње на следећим линијама:

  1. Линија 600 (Крагујевац – Сугубина – Први ракаљ)
  • Полазак из Крагујевца у 11:45, помера се на 11:15;
  • Полазак са Првог ракља у 12:15, помера се на 11:45;
  • Полазак са Првог ракља у 20:45, убудуће ће саобраћати преко Велике Сугубине.

  1. Линија 602 (Крагујевац – Рогојевац – Рамаћа – Каменица)
  • Возило из Крагујевца у 12:30 убудуће ће саобраћати у 9:30 преко Добраче и Рамаће;
  • Возило са поласком у 13:20 из Каменице убудуће ће саобраћати у 10:45 преко Рамаће и Добраче;
  • Возило  са поласком у 13:40 из Крагујевца до Рогојевца полазиће у 14:05 и саобраћаће до Каменице преко Бара, а у повратку у 14:55 из Каменице преко Рамаће и Добраче.