Уводи се привремени режим саобраћаја у улици Јована Ристића у Крагујевцу, у периоду од 30.09.2019.године до 31.12.2019.године.

У истом периоду возила јавног градског превоза путника, на линијама са ознаком:

  • 2 (Нови Милановац) Петровац – Ждраљица (Доња Сабанта) у смеру А,
  • 3 Денино Брдо – Бресница (Ждраљица водовод) у смеру А,
  • 13 Трмбас – Грошница у смеру Б,
  • 14 Трмбас – Кванташ у смеру Б,
  • 17 Баљковац – Дом старих (Језеро) у смеру Б,
  • 26 Мале Пчелице (Старо село) – Теферич (Викенд насеље) у смеру А,
  • 601 Ћифтина ћуприја – Букуровац у смеру А

упућују се из улице Лепенички булевар, у ул. Војислава Калановића затим у ул. Драгослава Срејовића и даље регистрованом трасом, а у повратку користиће постојећу регистровану трасу.

За време измене режима саобраћаја, возила ће користити постојећа регистрована аутобуска стајалишта, а уводи се и привремено двострано стајалиште код фирме “Ауто Бранша”.