Четврта фаза измене режима саобраћаја због радова у улици Кнеза Михаила

Услед извођења радова у улици Кнеза Михаила, Градска управа за развој Одељење за одржавање путева и регулацију саобраћаја уводи привремени режим саобраћаја од Трга Мала Вага до улице Томе Вучића у Крагујевцу.

У периоду IVа фазе од 17.07.2020. године до 21.07.2020године возила јавног транспорта путника вршиће превоз на следећи начин:

– возила на линијама са ознаком 1, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 24 и 25 у смеру ка чвору „Звезда“ у Станову упућују се из ул. Кнеза Михаила у улице Гружанску, Димитрија Туцовића, Булевар краљице Марије, Краљевачког батаљона и даље регистрованом трасом, а у повратку возила користе своје регистроване трасе.

– возило на линији са ознаком 11Б смер у одласку упућују се из ул. Кнеза Михаила у улице Гружанску, Димитрија Туцовића, Булевар краљице Марије, Краљевачког батаљона и даље регистрованом трасом.

– возила на линији са ознаком 610 и 612 у смеру ка чвору „Звезда“ у Станову упућују се из ул. Кнеза Михаила у ул. Гружанску, Димитрија Туцовића, Булевар краљице Марије и даље регистрованом трасом, а у повратку возила користе своју регистровану трасу.

За време измене режима саобраћаја у фази IVа возила ће користити постојећа аутобуска стајалишта, а уводи се и привременo аутобускo стајалиште у ул. Кнеза Михаила непосредно пре раскрснице Мала Вага ( једнострано ) из правца центра града.

У периоду IVб фазе од 22.07.2020. године до 24.07.2020. године биће измењен режим саобраћаја према следећем:

– возила на линијама са ознаком 1, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 24 и 25 у смеру ка Малој Ваги упућују се из ул. Краљевачког батаљона у ул. Булевар краљице Марије, Димитрија Туцовића, Гружанску, Кнеза Михаила и даље регистрованом трасом, а у повратку возила користе своје регистроване трасе.

– возило на линији са ознаком 11А смер у повратку се упућује из ул. Краљевачког батаљона у ул. Булевар краљице Марије, Димитрија Туцовића, Гружанску, Кнеза Михаила и даље регистрованом трасом.

– возила на линији са ознаком 610 и 612 у смеру ка Малој Ваги упућују се из ул. Краљевачког батаљона у ул. Булевар краљице Марије, Димитрија Туцовића, Гружанску, Кнеза Михаила и даље регистрованом трасом.

За време измене режима саобраћаја у фази IVб возила ће користити постојећа регистрована аутобуска стајалишта.

У периоду IVв фазе од 24.07.2020. године до 26.07.2020. године возила ће саобраћати на следећи начин:

– возила на линијама са ознаком 5, 15, 16 и 25 у смеру ка чвору „Звезда“ у Станову упућују се из ул. Кнеза Михаила у ул. Гружанску, Димитрија Туцовића, Булевар краљице Марије, Краљевачког батаљона и даље регистрованом трасом, а у повратку из ул. Краљевачког батаљона у ул. Булевар краљице Марије, Димитрија Туцовића, Гружанску, Кнеза Милоша, Александра I Карађорђевића, 27. марта, Николе Пашића и даље регистрованом трасом.

– возила на линији са ознаком 1, 6, 10, 13 и 24 у смеру ка чвору „Звезда“ у Станову упућују се из ул. Кнеза Михаила у ул. Гружанску, Димитрија Туцовића, Булевар краљице Марије, Краљевачког батаљона и даље регистрованом трасом, а у повратку из ул. Краљевачког батаљона у ул. Булевар краљице Марије, Димитрија Туцовића, Гружанску, Кнеза Милоша, Александра I Карађорђевића, 27. марта, Николе Пашића, Др Зорана Ђинђића, Краља Петра I и даље регистрованом трасом.

– возило на линији са ознаком у повратку се упућује из ул. Гружанске у ул. Кнеза Милоша, Александра I Карађорђевића, 27. марта, Николе Пашића, Града Сирена и даље регистрованом трасом.

– возило на линији са ознаком 11А у повратку се упућује из ул. Краљевачког батаљона у ул. Булевар краљице Марије, Димитрија Туцовића, Гружанску, Кнеза Милоша, Александра I Карађорђевића, 27. марта, Николе Пашића, Др Зорана Ђинђића, Краља Петра I до почетног/завршног стајалишта Хотел.

– возило на линији са ознаком 11Б у одласку се упућује из ул. Кнеза Михаила у ул. Гружанску, Димитрија Туцовића, Булевар краљице Марије, Краљевачког батаљона и даље регистрованом трасом.

– возило на линији са ознаком 19А у смеру ка центру упућује се из ул. Гружанске у ул. Кнеза Милоша, Александра I Карађорђевића, 27. марта, Николе Пашића и даље регистрованом трасом.

– возила на линији са ознаком 610 и 612 у смеру ка чвору „Звезда“ у Станову упућују се из ул. Кнеза Михаила у ул. Гружанску, Димитрија Туцовића, Булевар краљице Марије, Краљевачког батаљона и даље регистрованом трасом, а у повратку из ул. Краљевачког батаљона у ул. Булевар краљице Марије, Димитрија Туцовића, Гружанску, Кнеза Милоша, 27. марта, Николе Пашића, Др Зорана Ђинђића, Краља Петра I и даље регистрованом трасом.

За време измене режима саобраћаја у фази IVв возила ће користити постојећа регистрована аутобуска стајалишта, а уводи се привремено аутобуско стајалиште у ул. Краља Александра I Карађорђевића преко пута постојећег аутобуског стајалишта Пионир.