ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо кориснике еКГ картица за категорију лица са и преко 65 година старости, да ће иста бити аутоматски продужена за 2020.годину, без потребе доласка у просторије Градске агенције за саобраћај.

Обавештавамо кориснике еКГ картица, добијених по основу Одлуке о остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана на територији града Крагујевца, да исту могу продужити (за 2020.годину) од 16.12.2019.године у просторијама Градске агенције за саобраћај. Обавештење се односи на следеће категорије корисника:

 • ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди,
 • глува и наглува лица,
 • слепа и слабовида лица,
 • лица оболела од церебралне парализе, дечије парализе и плегије,
 • лица оболела од мишићне дистрофије,
 • лица оболела од мултипле склерозе,
 • дијализирана, трансплантирана лица и хронични бубрежни болесници,
 • лица са умереном, тешком и дубоком душевном заосталошћу и лица оболела од поремећаја развоја,
 • добровољни даваоци крви који су крв дали 75 и више пута,
 • цивилни инвалиди рата и
 • корисници права на породичну инвалиднину по основу палог борца

Од документације је потребно понети потврду да је корисник у статусу незапосленог лица(не старија од 15 дана;издаје Национална служба за запошљавање) или потврду РФПИО фонда о постојању/непостојању пријаве на осигурање(не старија од 15 дана), личну карту и еКГ картицу.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо кориснике еКГ картица за категорију лица са и преко 65 година старости, да ће иста бити аутоматски продужена за 2020.годину, без потребе доласка у просторије Градске агенције за саобраћај.

Обавештавамо кориснике еКГ картица, добијених по основу Одлуке о остваривању права на превоз повлашћених категорија грађана на територији града Крагујевца, да исту могу продужити (за 2020.годину) од 16.12.2019.године у просторијама Градске агенције за саобраћај. Обавештење се односи на следеће категорије корисника:

 • ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди,
 • глува и наглува лица,
 • слепа и слабовида лица,
 • лица оболела од церебралне парализе, дечије парализе и плегије,
 • лица оболела од мишићне дистрофије,
 • лица оболела од мултипле склерозе,
 • дијализирана, трансплантирана лица и хронични бубрежни болесници,
 • лица са умереном, тешком и дубоком душевном заосталошћу и лица оболела од поремећаја развоја,
 • добровољни даваоци крви који су крв дали 75 и више пута,
 • цивилни инвалиди рата и
 • корисници права на породичну инвалиднину по основу палог борца

Од документације је потребно понети потврду да је корисник у статусу незапосленог лица(не старија од 15 дана;издаје Национална служба за запошљавање) или потврду РФПИО фонда о постојању/непостојању пријаве на осигурање(не старија од 15 дана), личну карту и еКГ картицу.