Sva vozila Javnog transporta putnika saobraćaju do svojih početnih/krajnjih terminusa.