Сва возила Јавног транспорта путника саобраћају до својих почетних/крајњих терминуса.