Sistem javnog gradskog prevoza putnika razvija se u skladu sa potrebama korisnika, jer je zadovoljan korisnik glavni cilj, kojem težimo. Javni gradski prevoz u Kragujevcu danas može da se uporedi sa mnogim evropskim gradovima, što se tiče kvaliteta usluge i modernizacije javnog prevoza putnika. U subotu 2. marta obeležili smo Internacionalni dan besplatnog javnog prevoza, razgovarali sa sugrađanima i upoznali ih sa novinima u javnom prevozu u Kragujevcu. Molimo Vas da izdvojite malo vremena i popunite anketu, koja je anonimna.

https://bit.ly/2OnlCoP