Према Закону о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл.гласник РС“, бр.43/01, 101/07 и 92/11) за време васкршњих празника нерадни дани су:

 • 14. април 2023. године – Велики петак
 • 15. април 2023. године – Велика субота
 • 16. април 2023. године – Васкрс
 • 17. април 2023. године – Васкршњи понедељак

У складу са тим, Сектори у ЈКП Шумадија Крагујевац радиће по следећем распореду:

 • Сектор нискоградње – неће радити.
 • Сектор чистоће – ради у складу са утврђеним планом и програмом.
 • Сектор сигнализације и јавне расвете – неће радити.
 • Сектор зеленила – неће радити.
 • Сектор паркинга – у време празника неће се вршити наплата паркирања на општим и посебним паркиралиштима, осим у јавној гаражи у улици Кнеза Милоша која ради од 00 до 24 часа/365 дана годишње.

Служба за одношење и блокирање непрописно паркираних возила радиће у складу са потребама саобраћајне полиције и комуналне инспекције.

 • Сектор гробља – У дане Васкршњих празника 14. и 16. априла 2023. године запослени у Сектору гробаља неће радити, осим возача, запослених на преузимању покојника и портира који ће радити по устаљеном распореду.

Дана 15. и 17. априла 2023. године биће организовано дежурство шалтерских радника на Варошком и Бозман гробљу (07:00-14:00), запослени на сахрањивању ће радити уколико буде заказаних сахрана, а возачи, запослени на преузимању покојника, спремачи покoјника и портири ће радити по устаљеном распореду.

На Велики петак 14. априла 2023. године неће се обављати сахране.

Заказивање сахрана и превоза покојника сваким даном на дежурне телефоне 034/370-022 и 065/3340834.

 • Сектор пијаца – на Васкрс 16. априла 2023. године неће радити пијаце у Крагујевцу.
  Осталим данима пијаце раде по уобичајеном радном времену, осим пијаце Ердоглија која неће радити ни у понедељак 17. априла 2023. године.
 • Сектор јавног транспорта путника – 14. и 17. априла 2023. године радиће диспечери у Служби саобраћаја у периоду од 07:00 до 15:00 часова.

У петак 14. и понедељак 17. априла 2023. године возила јавног транспорта путника саобраћаће по измењеном реду вожње за суботу.

За време трајања ђачког распуста, у периоду од 10. до 18. априла 2023. године возила у приградском превозу саобраћаће по реду вожње за ђачки распуст.