Према Пројекту саобраћаја и саобраћајне сигнализације за време извођења радова у улици 27.марта (од улице Краља Александра Првог Карађорђевића) и у улици Николе Пашића у Крагујевцу, уводи се привремени режим саобраћаја у временском периоду за I фазу радова од 04.11.2023.године до 03.12.2023.године.

Аутобуси јавног градског превоза путника на линијама са ознаком 2, 3 и 17 биће усмерени из Косовске улице у Лепенички булевар, Града Сирена, Змај Јовину и даље регистрованом трасом.

Возила на линији са ознаком 5, 15, 16 и 25 биће усмерени из улице Кнеза Михаила у Лепенички булевар, Града Сирена, Змај Јовину и даље регистрованом трасом, а у повратку возила ће користити измењену трасу обрнутим редоследом.

Возила на линији са ознаком 7, 18 и 19 кретаће се из улице Кнеза Михаила у Лепенички булевар, Града Сирена, Саве Ковачевића и даље регистрованом трасом, а у повратку возила ће користити измењену трасу обрнутим редоследом.

Возила на линији са ознаком 8 кретаће се из улице Драгослава Срејовића у Војислава Калановића, Града Сирена, Змај Јовином и даље регистрованом трасом, а у повратку возила ће користити измењену трасу обрнутим редоследом.

Возила на линији са ознаком 611 кретаће се из улице Војислава Калановића у Града Сирена, Змај Јовином и даље регистрованом трасом, а у повратку из Града Сирена у Војислава Калановића, лево у Драгослава Срејовића и Шумадијску.

Возила на линији са ознаком 26 кретаће се из улице Јована Ристића у Лепенички булевар, Града Сирена, Змај Јовином и даље регистрованом трасом, а у повратку из Града Сирена у Лепенички булевар, на двомостовље и даље регистрованом трасом.

Возила на линији са ознаком 14 кретаће се из Косовске улице у Лепенички булевар, Војислава Калановића и даље регистрованом трасом, а у повратку из Војислава Калановића у Лепенички булевар, на двомостовље, Стојана Протића и даље регистрованом трасом.

Возила на линији са ознаком 9 у смеру А се упућују из улице Шумадијске у улицу Браће Пољаковић, Војислава Калановића, Града Сирена, Саве Ковачевића и даље регистрованом трасом, а у смеру Б из Саве Ковачевића у Града Сирена, Војислава Калановића, Драгослава Срејовића и Шумадијску, а као почетни и крајњи терминус ће бити Аутобуска станица.

Возила на линији са ознаком 11 чији је почетни регистровани терминус „Хотел“, почетни терминус биће Аутобуска станица. 11А се упућује из Шумадијске улице у улицу Браће Пољаковић, Војислава Калановића, Града Сирена, Змај Јовину и даље регистрованом трасом, затим из Лепеничког булевара у Војислава Калановића, Драгослава Срејовића и Шумадијску. 11Б се упућује из Шумадијске улице у улицу Браће Пољаковић, Војислава Калановића, Лепенички булевар, Змај Јовину и даље регистрованом трасом, затим из Змај Јовине у Града Сирена, Војислава Калановића, Драгослава Срејовића и Шумадијску улицу.

Возила на линији са ознаком 11 чији је регистровани почетни терминус „Дата центар“, 11А се упућује из Лепеничког булевара у Града Сирена, Змај Јовином и даље регистрованом трасом. 11Б се упућује из Града Сирена у Лепенички булевар и даље регистрованом трасом.

За време измене режима саобраћаја возила ће користити постојећа регистрована аутобуска стајалишта.