ЈКП Шумадија Крагујевац обавештава ученике основних и средњих школа који користе превоз на територији града Крагујевца да је у току продужење постојећих и израда нових еКГ картица за школску 2023/2024.годину у просторијама Службе корисничког сервиса ЈКП Шумадија Крагујевац у улици Краља Петра I бр.22 сваког радног дана у периоду од 07  до 17 часова.

За ученике основних школа који су имали еКГ карту у претходној школској години иста важи до краја осмог разреда и нема потребе за продужењем, док за ученике  који први пут израђују картицу потребна је здравствена књижица ради увида у ЈМБГ ученика.

Ученици средњих школа који већ имају еКГ карту потребно је да исту продуже за нову школску годину, а ученици који први пут израђују картицу треба да доставе здравствену књижицу или личну карту ради увида у ЈМБГ.

Ученицима који први пут израђују еКГ картицу омогућено је да донесу своју фотографију или да се фотографишу на лицу места.

Продужетак, као и израда нових картица за ову категорију корисника врши се на основу спискова достављених од стране школа.

Израда легитимације  је бесплатна.