ЈКП Шумадија Крагујевац обавештава кориснике студентске легитимације за јавни превоз да је за израду прве легитимације неопходно доставити на увид индекс, а фотографисање се врши на лицу места или корисник може доставити своју фотографију.

Студенти који су имали карту у претходној години, за продужетак исте потребно је да на увид доставе индекс или потврду са факултета да су уписали годину.

Цена израде легитимације износи 300 динара, а допуна за цео месец је 1500 динара.

Израда и продужетак легитимација се врши у просторијама Службе корисничког сервиса ЈКП Шумадија Крагујевац у улици Краља Петра I бр. 22, сваког радног дана у периоду од 07 до 17 часова.