Obaveštavamo korisnike eKG kartica dobijenih po osnovu Odluke o ostvarivanju prava na prevoz povlaćenih kategorija građana na teritoriji grada Kragujevca, da kartice za 2023. godinu mogu produžiti počev od 21.12.2022. godine u prostorijama JKP Šumadija Kragujevac, u ulici Kralja Petra I broj 22.

Povlašćene su sledeće kategorije korisnika:

 • ratni vojni i mirnodopski vojni invalidi
 • gluva i nagluva lica
 • slepa i slabovida lica
 • lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije
 • lica obolela od mišićne distrofije
 • lica obolela od multiple skleroze
 • dijlizirana, transplantirana lica i hronični bubrežni bolesnici
 • lica sa umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću i lica obolela od poremećaja razvoja
 • dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv 75 i više puta
 • civilni invalidi rata
 • korisnici prava na porodičnu invalidninu po osnovi palog borca i
 • korisnici socijalne pomoći

Prilikom produženja kartice potrebno je poneti ličnu kartu i eKG karticu.

Obaveštavamo i korisnike eKG kartica koji pripadaju kategoriji „lica sa i preko 65 godina starosti“, da je zamena istih iz 2019. godine u toku i da će kartice iz prethodnih godina biti automatski produžene za 2023. godinu, bez potrebe dolaska u prostorije JKP Šumadija Kragujevac.