Obaveštavamo korisnike Javnog transporta putnika da svoje eKG kartice koje su kupili u 2019. godini (sa rokom važenja od 3 godine) treba da zamene u prostorijama JKP Šumadija Kragujevac u ulici Kralja Petra I br. 22, počev od 14. marta 2022.godine i to za sledeće kategorije:

 

OZNAKA NAZIV KATEGORIJE PERIOD ZAMENE
A2 Strani državljani Od 14. marta 2022. godine
P1 Učenici Osnovnih škola bez prava na besplatan prevoz Nakon osmog razreda
P2 Učenici Srednjih škola bez prava na besplatan prevoz Nakon završene škole
P3 Studenti Od 14. marta 2022. godine
P4 Penzioneri Od 14. marta 2022. godine
P5 Nezaposlena lica Od 14. marta 2022. godine
P6 Korisnici prava na socijalnu pomoć Od 14. marta 2022. godine
B1 Učenici Osnovnih škola sa pravom na besplatan prevoz Nakon osmog razreda
B2 Učenici Srednjih škola sa pravom na besplatan prevoz Nakon završene škole
B3 Trudnice Od 14. marta 2022. godine
B5 Ratni vojni invalidi i mirnodopski invalidi rata Od 14. marta 2022. godine
B6 Gluva i nagluva lica Od 14. marta 2022. godine
B7 Slepa i slabovida lica Od 14. marta 2022. godine
B8 Lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije Od 14. marta 2022. godine
B9 Lica obolela od mišićne distrofije Od 14. marta 2022. godine
B10 Lica obolela od multiple skleroze Od 14. marta 2022. godine
B11 Dijalizirana, transplantirana lica i hronični bubrežni bolesnici Od 14. marta 2022. godine
B12 Lica sa lakom, umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću i lica obolela od poremećaja razvoja Od 14. marta 2022. godine
B13 Dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv 75 i više puta Od 14. marta 2022. godine
B17 Civilni invalidi rata Od 14. marta 2022. godine
B18 Korisnici prava na porodičnu invalidninu na osnovu palog borca Od 14. marta 2022. godine

 

Zamena eKG kartice vrši se u mesecu u kome je izdata 2019. godine, a od dokumentacije je potrebna lična karta. Cena zamene iznosi 300,00 dinara.

Kategorije za koje nije potrebna zamena eKG kartica su sledeće:

OZNAKA NAZIV KATEGORIJE PERIOD ZAMENE
Nepersonalizovane kartice Ne menjaju se u 2022. godini
A1 Građani Republike Srbije Ne menjaju se u 2022. godini
B4 Lica sa i preko 65 godina starosti Od oktobra 2022. godine

 

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Službu korisničkog servisa na broj telefona (034) 300-371.