JELENA MARKOVIĆ
DIPLOMIRANI EKONOMISTA

Obrazovanje:

  • Ekonomski fakultet, Univerziteta u Kragujevcu
  • Ekonomska škola, Kragujevac

Radno iskustvo :
Gradska agencija za saobraćaj

  • 2010. do 2012. – knjigovodstvenoj agenciji ” BVI”
  • 2012. do 2018. – samostalni stručni saradnik za finansije i računovodstvo, GAS
  • 2018. do danas – načelnik sektora Opštih poslova, GAS

Ostalo:

  • rođena 23.10.1981.god u Kragujevcu