Dokumenti

Izveštaji o radu

Javne nabavke

Centralizovana javna nabavka - Kancelarijski materijal 1.1.2/2019
Centralizovana javna nabavka - Gume za putnička vozila i vršenje vulkanizerskih usluga 1.1.1/2019
Centralizovana javna nabavka - Gorivo 1.1.1/2019
Centralizovana javna nabavka - Usluga osiguranje vozila 1.2.3/2019
Centralizovana javna nabavka - Usluga osiguranje imovine 1.2.4/2018
Usluga kontrole u sistemu naplate i monitoring usluge u javnom prevozu putnika u Kragujevcu 1.2.6/2019
Iznajmljivanje i implementacija informacionog sistema za kontrolu i upravljanje javnim prevozom u realnom vremenu i opreme za automatsku naplatu prevoza 1.1.9/2018
Centralizovana javna nabavka - Usluga obezbeđenja FTO 1.2.1/2018
Licitaciona dokumentacija
Teretno vozilo - 1.1.8/2018
Centralizovana javna nabavka - Usluga telefoni - fiksni 1.2.2/2018
Centralizovana javna nabavka - Usluga osiguranja vozila 1.2.3/2018
Centralizovana javna navaka - Gorivo 1.1.1/2018
Centralizovana javna nabavka- Električna energija po partijama 1.1.4/2018
Centralizovana javna nabavka - Gume za putnička vozila i vršenje vulkanizerskih usluga 1.1.6/2018
Centralizovana javna nabavka - Kancelarijski materijal 1.1.3/2018
Usluge prevoza putnika u gradskom i prigradskom prevozu 1.2.5/2018
Javna nabavka radovi - Sanacija krova 1.3.1/2018
Javna nabavka dobra - pojedinačne karte i mesečne markice 1.1.2/2018
Centralizovana javna nabavka - Gorivo 1.1.1/2017
Centralizovana javna nabavka - Usluga telefoni - fiksni 1.2.4/2017
Centralizovana javna nabavka - Usluga osiguranja vozila 1.2.5/2017
Usluge prevoza putnika na sezonskoj liniji Centar - Jezero 1.2.1/2017
Centralizovana javna nabavka - Gume za putnička vozila 1.1.6/2017