Документи

Aкти

Извештаји о раду

Јавне набавке

Централизована јавна набавка - Канцеларијски материјал 1.1.2/2019
Централизована јавна набавка - Гуме за путничка возила и вршење вулканизерских услуга 1.1.1/2019
Централизована јавна набавка - Гориво 1.1.1/2019
Централизована јавна набавка - Услуга осигурање возила 1.2.3/2019
Централизована јавна набавка - Услуга осигурање имовине 1.2.4/2018
Услуга контроле у систему наплате и мониторинг услуге у јавном превозу путника у Крагујевцу 1.2.6/2019
Изнајмљивање и имплементација информационог система за контролу и управљање јавним превозом у реалном времену и опреме за аутоматску наплату превоза 1.1.9/2018
Централизована јавна набавка - Услуга обезбеђења ФТО 1.2.1/2018
Лицитациона документација
Теретно возило - 1.1.8/2018
Централизована јавна набавка - Услуга телефони - фиксни 1.2.2/2018
Централизована јавна набавка - Услуга осигурања возила 1.2.3/2018
Централизована јавна навака - Гориво 1.1.1/2018
Централизована јавна набавка- Електрична енергија по партијама 1.1.4/2018
Централизована јавна набавка - Гуме за путничка возила и вршење вулканизерских услуга 1.1.6/2018
Централизована јавна набавка - Канцеларијски материјал 1.1.3/2018
Услуге превоза путника у градском и приградском превозу 1.2.5/2018
Јавна набавка радови - Санација крова 1.3.1/2018
Јавна набавка добра - појединачне карте и месечне маркице 1.1.2/2018
Централизована јавна набавка - Гориво 1.1.1/2017
Централизована јавна набавка - Услуга телефони - фиксни 1.2.4/2017
Централизована јавна набавка - Услуга осигурања возила 1.2.5/2017
Услуге превоза путника на сезонској линији Центар - Језеро 1.2.1/2017
Централизована јавна набавка - Гуме за путничка возила 1.1.6/2017