Ценовник за изнајмљивање специјализованог возила за ОСИ

За коришћење специјализованог возила за превоз особа са инвалидитетом, корисник услуге је у обавези да уплати фиксни део у зависности од временског коришћења и то:

Време коришћења
Цена
 0 – 4 часова 1 820 динара
4 – 7 часова 2 900 динара

Поред фиксног износа корисник услуге је у обавези да уплати и део који зависи од дужине релације на којој се превози, и то:

Дужина релације
Цена
 0 – 50 километара 2 250 динара
50 – 100 километара 4 500 динара

Уколико корисник услуге користи возило на релацији дужој од 100 км (независно од временског коришћења), трошкови услуге ће му бити наплаћени у износу од 75 динара по километру.

  • На исказане цене се обрачунава ПДВ од 20%
  • Трошкови који нису урачунати у цену (путарина, трошкови паркирања, смештај и храна возача и др.) биће саставни део понуде и зависиће од конкретног захтева корисника услуге
Више о еКГ картицама и упутствима за коришћење и допуну можете погледати на нашој еКГ страни.