dipl. ing.
Član skupštine društva

Lični podaci:

  • Rođen je 30. avgusta 1961. god. u Negotinu, Srbija.
  • Oženjen i otac dvoje dece.

Obrazovanje:

  • Osnovnu školu i Gimnaziju završio u Jagodini.
  • Saobraćajni fakultet, odsek za PTT saobraćaj, u Beogradu.

Radno iskustvo:

  • Od 1992. godine zasnovan radni odnos u JP PTT Saobraćaja „SRBIJA“, RJ „Kragujevac“. U toku svog radnog angažovanja obavljao poslove referenta za poštanski saobraćaj, upravnika pošte 34000 Kragujevac 1, rukovodioca Službe za poštanski saobraćaj i direktora RJ PTT „Kragujevac“ u periodu 05.10.2001. – 15.05.2004.
  • U toku 2001. godine nekoliko meseci obavljao poslove delegirane od strane Generalnog direktora JP PTT Saobraćaja „SRBIJA“ u vezi a održavanjem veze poslovodstva i sindikata.
  • Od 01.03.2008. do 30.09.2015. direktor RJ PS „Kragujevac“. Trenutno angažovan na poslovima Vodećeg saradnika u Službi za poštansku mrežu.

Strani jezici:

  •  francuski
  • engleski