DIPLOMIRANI INŽENJER SABRAĆAJA

Obrazovanje:

 • Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Saobraćajni odsek, Smer:
  drumski transport,
 • Prva tehnička škola u Kragujevcu
 • Osnovna škola „19. oktobar“

Radno iskustvo:

 • Gradska agencija za saobraćaj (pravni sledbenik ATS-a) Kragujevac,
 • od 01.07.2018. do danas – Načelnik sektora za saobraćaj i komercijalu;
 • od 01.10.2008. do 01.07.2018. godine do danas – direktor saobraćaja;
 • od 01.04.2006. do 01.10.2008. godine – rukovodilac službe saobraćaja;
 • Gradska Uprava za komunalne poslove i nadzor grada Kragujevca
 • od 01.10.2002. do 01.10.2004.godine – stručni saradnik u oblasti
  saobraćaja;
 • od 01.10.2004. do 01.04.2006. godine – samostalni stručni saradnik

Ostalo:

 • Visoka tehnička škola Kragujevac, 2004-2012 – saradnik u nastavi na predmetima:
 • Organizacija i tehnologija drumskog transporta i
  Javni gradski prevoz
 • Aktivno učešće na domaćim i međunarodnim skupovima iz oblasti Javnog
  transporta putnika
 • Oženjen, otac troje dece
 • Mejl: aleksandar.popovic@kgbus.rs