ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР САБРАЋАЈА

Образовање:

 • Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Саобраћајни одсек, Смер:
  друмски транспорт,
 • Прва техничка школа у Крагујевцу
 • Основна школа „19. октобар“

Радно искуство:

 • Градска агенција за саобраћај (правни следбеник АТС-а) Крагујевац,
 • од 01.07.2018. до данас – Начелник сектора за саобраћај и комерцијалу;
 • од 01.10.2008. до 01.07.2018. године до данас – директор саобраћаја;
 • од 01.04.2006. до 01.10.2008. године – руководилац службе саобраћаја;
 • Градска Управа за комуналне послове и надзор града Крагујевца
 • од 01.10.2002. до 01.10.2004.године – стручни сарадник у области
  саобраћаја;
 • од 01.10.2004. до 01.04.2006. године – самостални стручни сарадник

Остало:

 • Висока техничка школа Крагујевац, 2004-2012 – сарадник у настави на предметима:
 • Организација и технологија друмског транспорта и
  Јавни градски превоз
 • Активно учешће на домаћим и међународним скуповима из области Јавног
  транспорта путника
 • Ожењен, отац троје деце
 • Мејл: aleksandar.popovic@kgbus.rs